Share To Facebook Share To Twitter

ATA™ 钛棒及钛线─工业用

 • 化学加工配件
 • 船舶维修零件
 • 海水淡化组件
 • 弹簧
 • 离岸油气扣件
 • 汽轮涡轮机叶片
 • 食品及制药设备
 • 焊线及焊條

 

ATA™ 钛棒材料牌号

 • 纯钛
: ASTM B 348 Gr.1 , Gr. 2, Gr.3 , Gr.4
 • 钛合金  Ti-6Al-4V
: ASTM B 348 Gr. 5
 • 鈦合金  Ti-6Al-4V ELI 低间隙
: ASTM B 348 Gr. 23

 


化学加工用钛螺栓
ATA™ 钛线材料牌号
 • 纯钛 ASTM B 863Gr. 2, Gr. 4
 • 钛合金 Ti-6Al-4V ASTM B 863 Gr.5
 • 钛合金 Ti-6Al-4V ELI ASTM B 863 Gr.23
  (低间隙)