Share To Facebook Share To Twitter

ATA™ 钛棒及钛线─航空用

 • 螺栓和铆钉
 • 插头和管扣
 • 引擎转子,叶片
 • 螺丝和螺母
 • 扣件系统
 • 焊线及焊条

 

ATA™ 钛棒及钛线材料牌号

 • 钛合金Ti-6Al-4V  :AMS 4928
 • 超合金:A286 , INCO 718 , Waspaloy

 


航空 – 引擎扣件
ATA™ 钛焊线及焊条
 • 纯钛 AMS 4951
  AWS A5.16 ERTi-1 ,ERTi -2 ,ERTi-3, ERTi -4
 • 钛合金 Ti-6Al-4V AMS 4954
  AWS A5.16 ERTi-5